UFACIQ

sif. Kiçicik, çox kiçik, çox xırda, çox balaca.
Ufacıq işləri hünər sanma; Belə işlər keçər sühulət ilə. M.Ə.Sabir.

// Zərf mənasında. Azacıq, bir az, cüzi.
Sona da Bahadırın əksini ufacıq çəkdirib medalyonda döşündən asırdı. N.Nərimanov.

UF
UFAQ

Digər lüğətlərdə