UNUTQANLIQ

is. Unutqan adamın hal və keyfiyyəti; yaddaşsızlıq, huşsuzluq.
[Yaşlı kişi:] Əgər həmin qulluqçu ikinci dəfə də belə bir unutqanlıq etsə idi, [tacir] haqq-hesabını verməklə “xoş gəldin!” – deyib qovardı. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UNUTQANLIQ unutqanlıq bax yaddaşsızlıq
  • UNUTQANLIQ yaddaşsızlıq — huşsuzluq — hafizəsizlik — dağınıqlıq
UNUTQAN
UNUTMA

Digər lüğətlərdə