URBANIZE

urbanize, -ise

v kənd rayonunu şəhərə çevirmək

URBANIZATION
URCHIN