URBANIZATION

urbanization, -isation

n şəhərə çevirmə, şəhərləşdirmə (kənd rayonlarını)

URBANITY
URBANIZE