URN

n 1. urna; 2. elektrik samovarı / qəhvədanı

URINE
US