UXAY

nida Məmnunluq, cana sinmə, xoşlanma hisslərini ifadə edir.
[Təlxək əcinnə:] Uxay! Canıma yayıldı… Ə.Haqverdiyev.
[Səttar:] Uxay deyib, tirtap ayaqlarımı uzatdım, amma gözümə yuxu getmədi. Ə.Əbülhəsən.

UĞURSUZLUQ
UKLAD

Digər lüğətlərdə