UYĞURCA

sif.zərf Uyğur dilində. Uyğurca-rusca lüğət. Uyğurca danışmaq.
UYĞUR
UYĞURLAR

Digər lüğətlərdə