UZANIB-GETMƏK

bax uzanmaq 3-cü mənada.
Düşərgənin [ətrafında] yamyaşıl pambıq sahələri uzanıb gedir. M.İbrahimov.

UZANDIRMAQ
UZANIQLI