UZANIQLI

zərf Uzanmış halda, uzanmış vəziyyətdə.
Badam xala başını aşağı salıb əl vermədi, dinmədi, İnsafın əli uzanıqlı qaldı. Mir Cəlal.

UZANIB-GETMƏK
UZANIŞMA

Digər lüğətlərdə