UZAQLAŞDIRILMA

Uzaqlaşdırılmaq”dan f.is.
UZAQGÖRÜCÜLÜK
UZAQLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə