UZLAŞDIRILMA

Uzlaşdırılmaq”dan f.is.
UZATMAQ
UZLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə