VƏHŞİLƏŞMƏ

Vəhşiləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VƏHŞİLƏŞMƏ azğınlaşma — qabalaşma — tərbiyəsizləşmə
VƏHŞİCƏSİNƏ
VƏHŞİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə