VAHƏ

is. [ ər. ] Böyük səhra və ya çöl ortasında suyu və yaşıllığı olan sahə.
Bu münbit vahə qanqal və tikan bitirməz. M.İbrahimov.
Kanallar çəkilərək, səhradan minlər və on minlərlə hektar torpaq geri alınmış, yüzlərlə quyular qazılaraq, vahələr yaranmışdır. Ə.Sadıq.

VAH
VAHƏSRƏTA

Digər lüğətlərdə