VAHİMƏLƏNDİRİLMƏ

Vahimələndirilmək” dən f.is.
VAHİMƏ
VAHİMƏLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə