VE

“V” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitinin səssizin adı.
VAZLAMAQ
VEC

Digər lüğətlərdə