VEDALAR

cəm Qədim Hindistanın dörd müqəddəs kitabı.
VEDA
VEDRƏ

Digər lüğətlərdə