VENÉRA₁

is. [ lat. ] Qədim yunan mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VENERA VENERA (planet, ulduz), AVRODİTA, ZÖHRƏ [Tağı:] Bağışlayın, bəradər, bizdə Zöhrə ulduz adıdır. Romalılar ona Venera, yunanlar Avrodita deyərlər (M
VENÉRA₂
VENEROLÓGİYA

Digər lüğətlərdə