VENEROLÓGİYA

[ yun. ] tib. Tibb elminin zöhrəvi xəstəliklər bəhsi.
VENÉRA₁
VENEROLOJİ́

Digər lüğətlərdə