VERGÜL

[ fr. ] dilç. Sözləri, söz qruplarını, yaxud cümlələri ayıran qarmaqşəkilli durğu işarəsi (,). Vergül qoymaq. Nöqtəli vergül (;).

Etimologiya

  • VERGÜL Fransız sözüdür “aşağısı qatlanan” deməkdir. Apostrof isə yunan sözüdür, “yuxarısı qatlanan” mənasını əks etdirir
VERGİYIĞAN
VERİCİ

Digər lüğətlərdə