VİNTLƏNMƏ

Vintlənmək”dən f.is.
VİNTLƏMƏK
VİNTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə