VİNTLƏNMƏK

məch. Vintlə bərkidilmək.
VİNTLƏNMƏ
VİNTLƏNMİŞ

Digər lüğətlərdə