VİRÁJ

is. [ fr. ]
1. Döngə.
2. Təyyarənin üfüqi müstəvidə pilotaj fiquru.
3. Fotoqrafiyada pozitiv fototəsvirlərə rəng verilməsi üçün istifadə olunan məhlul.
VİOLONÇELÇİ
VİRAN

Digər lüğətlərdə