VURUŞDURMA

Vuruşdurmaq”dan f.is.
VURUŞAN
VURUŞDURMAQ

Digər lüğətlərdə