VURULMA₁

Vurulmaq1”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VURULMA sürtülmə — çəkilmə — yaxılma
  • VURULMA çalınma — eşidilmə
  • VURULMA kəsilmə — gödəldilmə
  • VURULMA döyülmə — kötəklənmə
  • VURULMA taxılma — keçirilmə
  • VURULMA yapışdırılma — asılma
  • VURULMA bağlanma — sevmə
  • VURULMA yüklənmə — yığılma — doldurulma
  • VURULMA calanma — aşılanma
  • VURULMA çalınma — qaxılma — soxulma
VURULAN
VURULMA₂

Digər lüğətlərdə