XƏNCƏR-BIÇAQ OLMAQ

qatı düşmən olmaq, qanlıbıçaq olmaq; ~ ölüb-öldürməyə çıxmaq.

XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ
XƏNCƏRİNİN QAŞI DÜŞMƏZ