XAİNLİK

is.
1. Xəyanət; xəyanət etmə, xəyanətkarlıq, dönüklük, satqınlıq, vəfasızlıq; xaincə hərəkət. Xainlik etmək.
2. Vəfasızlıq, əhdi pozma, dönük çıxma, dönüklük.
[Süleyman:] Mən də axtararam, özümə bir gözəl qız taparam, xainlik pis şeydir. Ü.Hacıbəyov.
Dostlar arasında hey ola düzlük; Olmaya xainlik, həm ikiüzlük. Aşıq Hüseyn.

3. dan. Paxıllıq, qəlbiqaralıq.
□ Xainliyini çəkmək – paxıllıq eləmək, gözü götürməmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XAİNLİK 1. XAİNLİK [Fəxrəddin bəy:] Bunlar hamısı vəhşilikdən və nadanlıqdandır və həmçinin xainlik, göz götürməməklik (N
  • XAİNLİK satqınlıq — dönüklük — namərdlik — xəyanət

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • XAİNLİK XAİNLİK – SADİQLİK Məzlum qorxaq idi, qorxaqlıqla xainlik eyni şeydir (S.Vəliyev); Sadiqlik kəlməsi onun dilindən düşmür (“Ulduz”)
XAİNCƏSİNƏ
XAK

Digər lüğətlərdə