XAK

is. [ fars. ] klas. Torpaq.
Kimin yolu düşsə xaki-dərinə; Ox vurar köksünə məlhəm yerinə. Q.Zakir.
Kəsilib bir yana atılmışdır; Xakinə abi-qəm qatılmışdır. A.Səhhət.
Dostun qədəmində bir ovuc xakam; Dost alsın canımı xoş sifətinən. Aşıq Hüseyn.

◊ Xak ilə yeksan olmaq – bax yerlə yeksan olmaq (“yer”də).
Dünyada qalınca zində bir an sənsiz; Ey kaş, olam xak ilə yeksan sənsiz. S.Ə.Şirvani.
Bir deyən olmadı, ey xanəxarab; Məmləkət xak ilə yeksan oldu! M.Ə.Sabir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XAK xak bax torpaq 1
XAİNLİK
XAKAS

Digər lüğətlərdə