XEYİRLƏŞMƏK

f. Sövdəni, alver razılığını bir-birinin əlini tutmaqla kəsmək, bitirmək, sövdələşməni həll etmək.
XEYİRLƏŞMƏ
XEYİRLİ

Digər lüğətlərdə