XOFSUZ

zərf Qorxmadan, çəkinmədən, ehtiyat etmədən.
…Cürətli, mərdanə və xofsuz söz danışmaq, nüfuzu ziyadə bir firqəni tənqid etmək ancaq Seyid kimi danişmənd və süxənvər şairlərin … və ədiblərin şəninə gəlibdir. F.Köçərli.

// sif. Qorxu bilməyən, heç şeydən qorxmayan, çəkinməyən; cəsarətli, ürəkli. Xofsuz adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XOFSUZ xofsuz bax qorxusuz
  • XOFSUZ cürətli — cəsarətli — ürəkli — qoçaq — mərd
XOFLULUQ
XOX

Digər lüğətlərdə