XORALI

sif. Çirkli, irinli yaralar basmış. Xoralı üz. Xoralı əl.
– Arxa yaralı, baş xoralı, sinə cərahət; Bu zəhmət ilə cənnəti neylərsən, əmioğlu? M.Möcüz.

XORA₁
XORDA

Digər lüğətlərdə