XOREOQRÁFİYA

[choreia – rəqs və grapho – yazıram] Rəqs sənəti. Xalq xoreoqrafiyası. Xoreoqrafiya məktəbi.
– Hər xalqın incəsənətində özünəməxsus olan milli forması xoreoqrafiya sənətində daha əyani və qabarıq bir surətdə nəzərə çarpır. Ə.Bədəlbəyli.

// Balet rəqsləri yaratma və səhnədə göstərmə sənəti.
XOREOQRAFİ́K
XORÉYA

Digər lüğətlərdə