XORNA

bax xorultu.
Sükutu yalnız Aslanın bərk xorna səsi pozurdu. S.Vəliyev.

□ Xorna çəkmək – xoruldamaq.
Tiryəkkeş bərk xorna çəkdikdən sonra başını qaldırır. A.Şaiq.
[Firidun:] Çayçı şagirdinin gətirdiyi bir stəkan tünd çayı içib, üst köynəyini çıxartdı, büküb başının altına qoyaraq, həsirin üstünə uzandı.
Bu zaman kəndlilərdən biri uzun bir xorna çəkdi. M.İbrahimov.

XORMEYSTER
XORT

Digər lüğətlərdə