XORT

xort düşmək – bax xurt düşmək (“xurt”da).
Qədim dayı yerdə bir az zarıyıb söyləndi, sonra xort düşüb yatdı. S.Rəhimov.

XORNA
XORTDAN

Digər lüğətlərdə