XROMLU

sif. kim. tex. Xrom (1-ci mənada) qarışığı olan, tərkibində xrom olan. Xromlu boyalar. Xromlu polad.
XROMLAMAQ
XROMOSFER

Digər lüğətlərdə