XROMOSFER

[ yun. chroma – rəng və spaira – kürə, şar] astr. Günəş tutulan zaman, onun ətrafında qırmızı haşiyə kimi görünən Günəş atmosferi təbəqələrindən biri.
XROMLU
XROMOSOM

Digər lüğətlərdə