XRONİKAÇI

is. Qəzet, jurnal, radioteleviziya üçün yerli xəbər və materiallar toplayan qəzet və s. işçisi; müxbir.
XRÓNİKA
XRONİKAL

Digər lüğətlərdə