XUDANƏKƏRDƏ

[ fars. ] “Allah eləməsin”, “iraq olsun” mənasında qorxulu, zərərli bir şey, hadisə haqqında deyilir.
[Sultan bəy:] …Dedim gedim görüm, bəlkə qız, xudanəkərdə, özünə bir xəsər-zad yetirdi. Ü.Hacıbəyov.
[Axund:] Neçə gündür, deyirdim ki, ay kişi, nə olubdur ki, Səfər bəy axır zaman heç görünmür, xudanəkərdə, görəsən, bur xəta üz verməyib ki. B.Talıblı.
[Dükandarlardan biri:] Elə xəlvətdə, xudanəkərdə, bəlkə də bir iş elədi [Səttar], bu işlərə xan özü əncam çəkməlidir. P.Makulu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • XUDANƏKƏRDƏ XUDANƏKƏRDƏ [Şirin:] Xudanəkərdə, bir xanım cürət eləyib buna istədiyi şeyi verməyə.. (N.Vəzirov); ALLAH ELƏMƏSİN Kiçik xanım: Allah eləməsin, iraq ca
XUDAHAFİZLƏŞMƏK
XUDAVƏND

Digər lüğətlərdə