YƏMƏN

sağ tərəf (Yəmən adındandır).
YƏĞMANAZ
YƏMƏNGÜL

Digər lüğətlərdə