YAĞLI

YAĞLI – KASIB Yəqin yağlıdır ki, belə dolanır (Ə.Haqverdiyev); – Əmi, kasıb arvaddır, nə verəcək (M.Hüseyn).

YAĞIŞLI
YAĞMURLU

Digər lüğətlərdə