YAŞLI

YAŞLI – ÇOCUQ Yaşlı kişilərdən biri yaxın dəyədən çıxıb onlara “xoş gəlmişsiniz” dedi (M.Eynullayeva); Südəmər çocuqlar kimi iki sözdən fəzlə bir şey bilməz (H.Cavid).

YAŞLI – QURU Yaşlı gözlərindən öpdü (S.Vəliyev); Məmmədhüseynin dirsəyinə çırpılan ağac, quru oduna vurulmuş balta kimi səsləndi (Mir Cəlal).

YAŞLI – SÜDƏMƏR Yaşlı kişiyə təşəkkürünü bildirdi (M.Eynullayeva); Ac qalmış südəmər balaların mələməsindən yer, göy titrəyirdi (Ə.Haqverdiyev).

YAŞLAŞMAQ
YATMAQ

Digər lüğətlərdə