YACHT

n yaxta; a ~ crew / race yaxta ekipajı / yarışı

Y
YACHTING

Digər lüğətlərdə