YADDAN ÇIXMAQ

unudulmaq, xatırlanmamaq.

YADDA SAXLAMAQ
YADDAŞI QISA OLMAQ