YANAN DA MƏN, YAMAN DA MƏN

bir şeyə, şəxsə çox can yandırdığı halda günahlandırılan adamın özü haqqında işlətdiyi ifadə.

YANAN ÇIRAĞI KEÇMƏK (SÖNMƏK)
YANAN OCAĞA NÖYÜT TÖKMƏK