YARI YOLDA QALMAQ

başa çatdıra bilməmək, tamamlamamaq, yarımçıq qoymaq.

YARI CANI YANINDA QALMAQ
YARI YOLDA QOYMAQ