YASƏF

Allah topladı, Tanrı yığdı (Qədim yəhudi "İosaf" adının ərəb forması).
YASAVUL
YASƏR