YAXALAMAQ

I 1. YAXALAMAQ Mustafa çavuş strajniklərlə qabağa keçib Alonu yaxaladılar (S.Rəhimov); QAMARLAMAQ [Mehralı:] Müxtəsər, bankadan bizim çeklərlə pul alanda hərifləri qamarladılar (S.Rəhimov); ƏLƏ KEÇİRMƏK, TUTMAQ (bax).

2. yaxalamaq bax boğazlamaq

II yaxalamaq bax yumaq I

YAXA
YAXALANMAQ

Digər lüğətlərdə