YAZIQ GÜNƏ QALMAQ

pis hala düşmək.

YAZIĞI GƏLMƏK
YEDDİ ARXA DÖNƏNİ