YEDDİ QATINDAN KEÇMƏK

yandırıb-yaxmaq, qəzəbləndirmək, bərk təsirləndirmək; ~ od qoymaq (vurmaq), dərinə işləmək.

YEDDİ DİVAR ARXASINDA SAXLAMAQ
YEDDİ MÖHÜR ALTINDA SAXLAMAQ