YELLOW-FEVER

n tib. titrətməqızdırma, isitmə

YELLOW-DOG
YELLOW-HAMMER