YEMİ ARTIQ DÜŞMƏK

bax: yalı artıq düşmək.

YEMƏK YEYƏNDƏ PİŞİYİN GÖZÜNÜ BAĞLAYIR
YEMİ DEYİL